שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
צו כליאה מתוקף חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים
חקיקה | 18.8.2009
צו כליאה שהוציא האלוף טל רוסו מתוקף חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים, המצווה על המשך כליאתו של אסיר מעזה שסיים לרצות את עונשו. הצו הוצא "כיוון שיש יסוד סביר להניח [...] שהכלוא הוא לוחם בלתי חוקי כמשמעו בחוק וכי שחרורו יפגע בביטחון המדינה".
עדכונים
14.2.2011
לאחר שלוש ביקורות שיפוטיות וערעורים שנדחו: הצבא ביטל צו כליאה שהוצא כנגד עזתי מתוקף חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב