שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
החלטות ישיבת ממשלת ישראל בעניין בניית חומת ההפרדה
מסמכים אחרים | 24.6.2002
ממשלת ישראל מחליטה לאשר ביצוע שלב א' של בניית הגדר כפי שהוצג על ידי מערכת הביטחון. לפני הממשלה הוצגה תפיסת "מרחב התפר", של "עוטף ירושלים" ושל אזור הביטחון המזרחי. ראש הממשלה ושר הביטחון הדגישו כי מדובר בהפרדה ביטחונית שנועדה להקשות ככל הניתן על חדירת מפגעים ואמצעי לחימה לישראל, ולא בהפרדה לצרכים מדיניים-פוליטיים.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב