שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
צו בדבר תפיסת מקרקעין מספר 09/02/ת
חקיקה | 24.4.2002
צו בדבר תפיסת מקרקעין שהוציא מפקד כוחות הצבא בגדה המערבית. הצבא מכריז על תפיסת עשרות דונמים באזור רמאללה "לצרכים צבאיים". בעלי הקרקעות רשאים לפנות למת"ק לשם בירור זכותם לקבלת דמי שימוש ופיצויים.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב