שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 5030/07 - המוקד להגנת הפרט נ' שר הפנים ואח' תגובה מטעם העותרת לתשובה משלימה מטעם המשיבים
כתבי בי דין | 5030/07 | 27.5.2010
תגובת המוקד להגנת הפרט לתשובה משלימה בעתירתו לבג"ץ לבטל את חוק האזרחות ככל שהוא חל על ילדים קטינים של תושבי קבע בישראל, בהיותו בלתי חוקתי. המוקד טוען כי הנכונות להעניק לילדים נפגעי החוק היתרי שהייה, אך לא מעמד קבע וזכויות סוציאליות, מערערת את אמינות הטיעון הביטחוני. יתר על כן, הימנעות המדינה מלהביא נתונים שיצביעו על הסיכון הביטחוני, שבלעדיהם אין לטיעון זה כל בסיס, מראה בעליל שרק שיקולים דמוגרפיים-גזעניים ושיקולים כלכליים, שהינם זרים ופסולים, מנחים אותה.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב