שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
עע"ם 1621/08 - מדינת ישראל, משרד הפנים נ' חטיב ואח' פסק דין
פסיקה | 1621/08 | 30.1.2011
פסק דין בערעור המדינה על פסק דין העוסק בפרשנות המונח "תושב איזור" על פי הוראת השעה לחוק האזרחות והכניסה לישראל. הערעור התקבל. הנשיאה ביניש קובעת כי על אף שהוראת השעה פוגעת פגיעה קשה בזכויות החוקתיות, על פי נוסח הוראת השעה המתוקן מ-2005 "תושב איזור" הנו אחד משניים – "מי שרשום במרשם האוכלוסין של האיזור, ולעניין זה אין חשיבות בבחינת זיקותיו לאזור בפועל, או מי שנמצא באזור אך אינו רשום בו".
עדכונים
18.4.2011
המוקד להגנת הפרט לבג"ץ: פסק הדין בעניין חטיב שופך אור על התכלית האמיתית והפסולה של הוראת השעה – דחיית בקשות למתן מעמד בישראל על בסיס קולקטיבי, מתוך מניעים דמוגרפיים-גזעניים
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב