שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
נוהל הערות גורמים בבקשות לאיחוד משפחות (תאריך עדכון הנוהל: 15.4.2010)
מסמכים אחרים | 15.4.2010
נוהל מעודכן של משרד הפנים המסדיר את אופן הטיפול בבקשות לאיחוד משפחות בירושלים. הנוהל מתייחס לבקשות המופנות על ידי משרד הפנים אל גורמי הצבא או המשטרה לקבלת חוות דעתם בטרם יאושרו, ולפני כל אחד משלבי ההליך המדורג. על פי הנוהל, אם קיימת לכאורה מניעה פלילית או ביטחונית לאישור הבקשה, תחילה יודיע משרד הפנים למבקשים כי הוא שוקל לסרב לבקשה, ורק לאחר שתינתן לבני הזוג המבקשים הזדמנות להגיב, באמצעות שימוע בכתב, יוכל הגורם המוסמך לסרב לבקשה ולשלוח תשובת סירוב מנומקת.
עדכונים
29.4.2012
לאחר שלוש שנים, שני ערעורים ועתירה אחת: משרד הפנים אישר בקשה לאיחוד משפחות של תושב ירושלים המזרחית עם אשתו, תושבת הגדה המערבית
26.10.2013
בעקבות פניית המוקד: פלסטינים שמשרד הפנים שוקל לסרב לבקשתם לאיחוד משפחות עם בן זוגם הישראלי על רקע ביטחוני, יזכו לשימוע בעל פה
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב