שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 9733/03 - המוקד להגנת הפרט נ' מדינת ישראל ואח' פסק דין
פסיקה | 9733/03 | 20.1.2011
פסק דין בעתירת המוקד להגנת הפרט להורות לישראל לסגור את מתקן הכליאה הסודי 1391. העתירה נדחתה. השופטים מקבלים את ההסדר שקיבלה על עצמה ישראל, המצמצם באופן משמעותי את השימוש במתקן 1391 להחזקת עצורים. פרטי ההסדר, שרובם נותרו חסויים, קובעים בין השאר כי תושבי ישראל או השטחים לא יוחזקו במתקן; כי אנשים יוחזקו במתקן "תקופה מוגבלת וקצרה ביותר"; וכי החזקתו של אדם במתקן טעונה אישור של "דרג בכיר" ודיווח ליועץ המשפטי לממשלה. כן הציגה המדינה לבית המשפט, במעמד צד אחד, נהלים שנועדו לכאורה להבטיח ביקורת חיצונית על זכויות הכלואים.
עדכונים
23.1.2011
7 שנים לאחר שהוגשה, דחה בג"ץ את עתירת המוקד להגנת הפרט בעניין מתקן הכליאה הסודי 1391: בית המשפט יוצר פסיקה חשאית, המבוססת על "הסדר" חשאי ונמנע מדיון ישיר בסוגיית חוקיותו של המתקן הסודי
14.6.2012
פרקליטות המדינה למוקד להגנת הפרט: "מזה זמן לא הוחזקו כלואים" במתקן הכליאה הסודי 1391
25.10.2016
מיתקן הכליאה הסודי 1391: המוקד הגיש בקשה לפי חוק חופש המידע לקבלת נתונים אודות הפעילות במקום
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב