שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 5639/91 - אבו ליפה ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית עתירה למתן צו על תנאי
כתבי בי דין | 5639/91 | 15.12.1991
עתירת המוקד להגנת הפרט להורות למפקד כוחות הצבא בגדה המערבית להאריך את תוקף רישיונות הביקור של בנות זוגם של תשעה תושבי השטחים הכבושים וילדיהם, ולשקול שינוי מדיניותו בעניין בקשות לאיחוד משפחות. המוקד טוען כי סירובו של הצבא להאריך את תוקף רישיונות הביקור הנו החלטה פוליטית, הנובעת מאינטרסים מדיניים שאין דבר בינם ובין האינטרס הביטחוני של השטח הכבוש, וזאת בניגוד לחובת הצבא כמופקד על השטחים.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב