שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
נוהל לטיפול בבקשות תושבים פלסטינים לבירור קיום מניעה ביטחונית ליציאתם לחו"ל [מעודכן נכון ליום 16.6.2010]
מסמכים אחרים | 16.6.2010
הנוהל הצבאי המעודכן המסדיר טיפול בפלסטינים המבקשים לברר האם קיימת מניעה ביטחונית ליציאתם לחו"ל משטחי הגדה המערבית. הפנייה תיעשה ישירות למת"ק הישראלי או באמצעות המת"ק הפלסטיני. אם הבירור המוקדם יעלה כי הצבא מונע את היציאה, רשאי האדם להגיש השגה על החלטה זו. תשובה להשגה תתקבל עד שמונה שבועות מיום הגשתה.
עדכונים
15.3.2010
לבקשת הארגונים-העותרים, מחק בג"ץ עתירה של האגודה לזכויות האזרח, המוקד להגנת הפרט ורופאים לזכויות אדם, בעניין ההגבלות שמטילה ישראל על יציאתם לחו"ל של "מנועי שב"כ": בעקבות העתירה נקבע נוהל לבירור מוקדם אודות מניעת יציאה לחו"ל וצומצם באופן משמעותי מספרם של "מנועי השב"כ"
4.11.2010
בית המשפט קבע: אין לסגור את הדלת בפני צעיר מהשטחים המבקש לצאת ללימודים בחו"ל
27.4.2012
בג"ץ דחה עתירה כנגד שינוי שהכניס הצבא בנוהל לבירור מראש אודות מניעת יציאה לחו"ל: בית המשפט קבע שהחלטת הצבא שלא לייעל את עצמו, אלא להטיל את מחיר כשליו שלו על התושבים הפלסטינים, "אינה חורגת ממתחם הסבירות"
12.3.2012
בג"ץ: בהיעדר תעודת חיסיון וכאשר העותרים מתנגדים לעיון השופטים בחומר חסוי במעמד צד אחד, תינתן פסיקה על סמך החומר הגלוי בלבד
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב