שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 6158/10 - קבהא ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית עתירה למתן צו על תנאי
כתבי בי דין | 6158/10 | 22.8.2010
עתירת המוקד להגנת הפרט להורות לצבא להנפיק לפלסטיני מאזור ג'נין היתר תושב חדש ב"מרחב התפר". העותר נישא לבחירת ליבו, ועדכן את כתובתו במרשם האוכלוסין לכתובתה, אבל בקשתו להיתר כתושב חדש ב"מרחב התפר" נדחתה פעמיים. המוקד טוען כי מניעת המגורים המשותפים מבני הזוג פוגעת פגיעה אנושה בזכות היסוד שלהם לחיי משפחה ובזכות העותר לחופש תנועה. המוקד מציין עוד כי הוא מתנגד מכול וכול למשטר ההיתרים, אבל אילו פעל הצבא על על פי פקודותיו שלו היה ההיתר מונפק לפני זמן רב והפגיעה הקשה בזכויות בני הזוג היתה נמנעת.
עדכונים
14.11.2010
הצבא פוגע בזכויות יסוד של פלסטינים המבקשים להתגורר ב"מרחב התפר": רק לאחר עיכובים ממושכים ופנייה לבג"ץ "יזכו" בני זוג להתגורר יחדיו בביתם שבגדה המערבית
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב