שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
עדות: חקירתו של מ.א., קטין פלסטיני, במתקן חקירות של השב"כ בפתח-תקווה, מארס 2009
מסמכים אחרים | 2.11.2010
עדות קטין על חקירתו במתקן חקירות של השב"כ בפתח תקוה. הקטין נעצר בביתו לפנות בוקר והובל למתקן בפ"ת. העדות מגוללת את תנאי החזקתו ושיטות חקירתו בידי השב"כ.
עדכונים
2.11.2010
שיטות חשוכות: דו"ח משותף למוקד להגנת הפרט ולבצלם חושף את שגרת ההתעללות במתקן המעצר אפוף החשאיות של השב"כ בפתח תקווה; מהמחקר עולה כי נגד הכלואים בפתח תקווה הופעלו אמצעים האסורים באופן מוחלט על-פי המשפט הישראלי והבינלאומי ואשר מהווים יחס אכזרי, בלתי-אנושי ומשפיל ובחלק מהמקרים גם עינויים
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב