שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
פקודות הצבא ב"מרחב התפר" ונוהל טיפול בשימוש לרעה בהיתר "מרחב התפר"
מסמכים אחרים | 30.7.2009
קבוצת פקודות הצבא המעגנת ומפרטת את הכללים הנוגעים למגורים, כניסה ושהייה בשטח "מרחב התפר". בין השאר מפרט המסמך את הקריטריונים לקבלת התעודות וההיתרים השונים ב"מרחב התפר".
עדכונים
14.11.2010
הצבא פוגע בזכויות יסוד של פלסטינים המבקשים להתגורר ב"מרחב התפר": רק לאחר עיכובים ממושכים ופנייה לבג"ץ "יזכו" בני זוג להתגורר יחדיו בביתם שבגדה המערבית
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב