שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
תשובת דובר צה"ל לפניית המוקד עפ"י חוק חופש המידע בנושא היתרים לישראלים
מסמכים אחרים | 25.10.2010
תשובת דובר צה"ל לפניית המוקד להגנת הפרט עפ"י חוק חופש המידע בנושא היתרים לישראלים. מבדיקת הצבא עולה כי לאיש מבין מאות אלפי המתנחלים הגרים בשטחי הגדה המערבית לא ניתנה תעודת היתר אישית להעתקת מקום מגורים; לא ניתן ולו היתר שהייה אחד לישראלי לצורך ביקור בגדה; ומעולם לא ניתנה תעודת היתר אישית להקמת מתקנים לצורך שהייה בגדה. עוד נכתב בתשובת הצבא כי היתר הכניסה הכללי משנת 1970 לא תוקן או עודכן, וכי לא קיים שום נוהל להגשת בקשות ולהנפקת רישיונות והיתרים כאמור בצו הצבאי.
עדכונים
27.10.2010
פרקטיקה פסולה של הצבא הופכת את הגדה המערבית לשטח סגור לפלסטינים בלבד: הצבא אינו אוכף את הצו המסדיר כניסת ישראלים לגדה, ומאות אלפי מתנחלים מתגוררים בה ללא ההיתרים הנדרשים
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב