שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
נוהל העברת גופות מפגעים
מסמכים אחרים | 13.9.2005
נוהל העבודה של הצבא בעניין העברת גופות מפגעים למשפחותיהם. הנוהל נמסר למוקד להגנת הפרט בעקבות פנייתו. הוא מפרט את תהליך העברת הגופות החל בפנייה הראשונית של המשפחה, דרך הזיהוי המדעי ובדיקת ה-D.N.A, ועד אישור העברת הגופה והחזרתה.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב