שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
עת"ם 50482-07-10 - אבריקה ואח' נ' מפקד אזור רצועת עזה ואח' עתירה
כתבי בי דין | 50482-07-10 | 29.7.2010
עתירת המוקד להגנת הפרט להורות לצבא לאפשר לתושבת ישראל להיכנס לישראל ולבקר את משפחתה בירושלים המזרחית בלוויית ילדיה הקטינים. העותרת נשואה לתושב הרשות הפלסטינית ומתגוררת עמו ברצועת עזה בהתאם לנוהל משפחות חצויות. המוקד טוען כי סירוב הצבא לאפשר לעותרת לבקר את משפחתה בישראל יחד עם ילדיה מעורר חשד שההחלטה מבוססת על שיקולים זרים, תוך סטייה מהחלטות קודמות, ותוך פגיעה לא מידתית, וללא שום תכלית ראויה, בזכויות העותרת.
עדכונים
21.9.2010
בית המשפט המחוזי בבאר-שבע דחה את עתירת המוקד להגנת הפרט, לאפשר לילדיה של תושבת ישראל המתגוררת בעזה להתלוות אליה לביקור משפחתי בירושלים: ישראל מתנה את יציאתן של נשים ממשפחות "חצויות" מרצועת עזה לישראל, בהשארת ילדיהן מאחור
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב