שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 6138/10 - המוקד להגנת הפרט נ' היועץ המשפטי לממשלה עתירה למתן צו על תנאי
כתבי בי דין | 6138/10 | 19.8.2010
עתירת המוקד להגנת הפרט להורות ליועץ המשפטי לממשלה לבדוק ביעילות ובמהירות תלונות על עינויים במהלך חקירות שב"כ, ולגבש נוהל לבדיקת תלונות כאלה אשר, בין השאר, ימנע התעלמות ממושכת מהן. בעתירה מזכיר המוקד כי אין אדם בישראל שהוא מעל לחוק, וכי חוק סדר הדין הפלילי מטיל חובה על המשטרה לחקור כל חשד לביצוע פשע. המוקד מציין כי, על פי המשפט הבינלאומי המנהגי, עינויים ויחס אכזרי, לא אנושי ומשפיל הם מעשים אסורים באיסור מוחלט, וכי אין חולק שגם המשפט הישראלי הכיר באיסור מוחלט זה, אשר נגזר מזכותו החוקתית של אדם לשלמות גופנית ונפשית, ומזכותו לכבוד.
עדכונים
22.8.2010
המוקד להגנת הפרט עתר לבג"ץ, להורות ליועץ המשפטי לממשלה לבדוק תלונות על עינויים בחקירות שב"כ: התנהלות היועמ"ש אינה עומדת באמות מידה מינימאליות של טיפול נאות אף שמדובר בזלזול מופגן באיסור המוחלט על עינויים
2.11.2010
שיטות חשוכות: דו"ח משותף למוקד להגנת הפרט ולבצלם חושף את שגרת ההתעללות במתקן המעצר אפוף החשאיות של השב"כ בפתח תקווה; מהמחקר עולה כי נגד הכלואים בפתח תקווה הופעלו אמצעים האסורים באופן מוחלט על-פי המשפט הישראלי והבינלאומי ואשר מהווים יחס אכזרי, בלתי-אנושי ומשפיל ובחלק מהמקרים גם עינויים
16.1.2011
בג"ץ דחה את עתירת המוקד להגנת הפרט, להורות ליועץ המשפטי לממשלה לבדוק תלונות על עינויים בחקירות שב"כ: המדינה הודיעה כי הסמכות לבדיקת תלונות נחקרי השב"כ תועבר לאחריות משרד המשפטים
26.8.2013
לאחר מאבק ממושך: האחריות על בדיקת תלונות נחקרים נגד חוקרי שב"כ (מבת"ן) הועברה במלואה למשרד המשפטים
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב