שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
ת.א. (י-ם) 11714/04 - קוק ואח' נ' מדינת ישראל הסכם פשרה
כתבי בי דין | 11714/04 | 17.9.2006
הסכם פשרה בתביעה נזיקית שהגיש המוקד להגנת הפרט נגד המדינה בגין הצתת רכבו של פלסטיני על ידי מתנחלים בעת מסיק זיתים. ישראל תשלם לתובע סך של 50,000 ₪ בתוספת 8,750 ₪ שכר טרחה וכן אגרת בית המשפט.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב