שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
ת.א. (י-ם) 11714/04 - קוק ואח' נ' מדינת ישראל הודעה לצד שלישי
כתבי בי דין | 11714/04 | 17.3.2005
הודעה לצד שלישי מטעם המדינה לשלושה מתנחלים שהתעמתו עם מוסקים פלסטינים והציתו את רכביהם. המדינה טוענת כי המתנחלים ביצעו עוולה כנגד התובעים, הפרו חובה חקוקה וגרמו נזק בזדון ו/או ברשלנות. אי לכך, המתנחלים אחראים לכל נזק אשר בית המשפט יקבע שנגרם לתובעים בעקבות האירוע, ואם יקבע שהמדינה חייבת סכום כלשהו לתובעים, חלה על שלושת המתנחלים חובה לשפות את המדינה בהתאם.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב