שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 6329/02 - ג'ברי ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית פסק דין
פסיקה | 6329/02 | 10.2.2004
פסק דין בעתירת המוקד להגנת הפרט להורות לצבא להימנע מלהרוס בתי שתי משפחות של חשודים בפעילות חבלנית מכפר תל, נפת שכם. העתירה נמחקה. עם זאת מדגישים השופטים כי בעת הריסתו של בית יעשה הצבא כמיטב יכולתו, בנסיבות כל עניין ועניין, שלא לפגוע במשק החי או ברכוש מלבד הבית עצמו.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב