שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 6329/02 - ג'ברי ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית עתירה
כתבי בי דין | 6329/02 | 20.7.2002
עתירת המוקד להגנת הפרט להורות לצבא להימנע מלהרוס בתי שתי משפחות של חשודים בפעילות חבלנית מכפר תל, נפת שכם. המוקד מבקש מביהמ"ש להוציא צו ביניים שימנע את הפעולה הבלתי הפיכה, כדי לאפשר למשפחות להגיש את השגותיהן. בנוסף דורש המוקד להציג בפני המשפחות צו הריסה מנומק. בעתירה נטען כי החלטה על הריסת בית פוגעת בזכות בעל הבית לקניינו ובזכות דיירי הבית לדיור ולכבוד, וככזו עליה להיסמך על ראיות ברורות, חד משמעיות ומשכנעות.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב