שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 4194/08 - אלורידאן ואח' נ' מפקד המשטרה הצבאית החוקרת ואח' פסק דין
פסיקה | 4194/08 | 10.12.2009
פסק דין בעתירת המוקד להגנת הפרט בעניין העיכובים הארוכים והבלתי סבירים של הצבא בהעברת חומר חקירה לפלסטינים שנפגעו מכוחות הביטחון. העתירה נמחקה מאחר שהסעדים הפרטניים הוסדרו, ובעניין השאלה העקרונית הורו השופטים למדינה לגבש בתוך שלושה חודשים נוהל כתוב אשר יגדיר את התנאים השונים, כולל מסגרות זמן, למתן חומר חקירה. הנוהל יעמוד לעיון הציבור, ולמבחן הביקורת השיפוטית ככל שיידרש.
עדכונים
10.8.2010
בעקבות עתירת המוקד להגנת הפרט: מצ"ח קבע נוהל לטיפול בבקשת גורם חיצוני לעיון בחומר חקירה
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב