שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 4677/10 - המוקד להגנת הפרט נ' שירות בתי הסוהר עתירה למתן צו על תנאי
כתבי בי דין | 4677/10 | 16.6.2010
עתירה עקרונית של המוקד להגנת הפרט להורות לשירות בתי הסוהר להעביר לכלואים המבקשים זאת את תיקם הרפואי המלא. העתירה הוגשה בעקבות מספר פניות פרטניות של המוקד בשם כלואים, שבעקבותיהן העביר קרפ"ר תיעוד רפואי חסר ולקוי, שלא הקיף את כלל הבדיקות שנערכו לכלואים בתקופת כליאתם, בניגוד לדרישת החוק. העתירה מבוססת על זכותו הבסיסית של כלוא, ככל חולה באשר הוא, לקבל את כלל המידע הרפואי בעניינו. המידע הרפואי אמור להיות מנוהל ע"י שירות בתי הסוהר, המופקד על הטיפול בו, ועל מידע זה להימסר במלואו לכלוא כאשר הוא מבקש זאת.
עדכונים
27.6.2010
עתירת המוקד להגנת הפרט להורות לשב"ס להעביר לידיו את תיקיהם הרפואיים של אסירים ואסירים-לשעבר המיוצגים על ידו: התיקים הרפואיים שהועברו למוקד לקויים וחסרים
2.11.2010
שיטות חשוכות: דו"ח משותף למוקד להגנת הפרט ולבצלם חושף את שגרת ההתעללות במתקן המעצר אפוף החשאיות של השב"כ בפתח תקווה; מהמחקר עולה כי נגד הכלואים בפתח תקווה הופעלו אמצעים האסורים באופן מוחלט על-פי המשפט הישראלי והבינלאומי ואשר מהווים יחס אכזרי, בלתי-אנושי ומשפיל ובחלק מהמקרים גם עינויים
13.8.2012
רק לאחר עתירת המוקד להגנת הפרט: שב"ס מכיר באחריותו להחזיק ולספק תיעוד רפואי מלא של האסירים המוחזקים ברשותו
28.6.2012
בג"ץ מחק את עתירת המוקד, להורות לשירות בתי הסוהר ליישם את הדין, המחייב אותו להעביר לכל אסיר את מלוא החומר הרפואי בעניינו: בכך גזר בג"ץ על כל אסיר, שתיקו הרפואי לא מנוהל כראוי על ידי השב"ס, לפנות לבית המשפט כדי לקבל מידע רפואי בעניינו-שלו
24.6.2015
המוקד להגנת הפרט לפרקליטות: השב"ס אמור לנהל ולתעד את החומר הרפואי של כל אחד מן האסירים המוחזקים במתקניו ולספק לכל אסיר את המידע הרפואי הנוגע לו
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב