שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בקשה לקבלת תיקים רפואיים
מסמכים אחרים | 20.7.2009
בקשת המוקד להגנת הפרט מקצין רפואה ראשי לקבל העתקים מלאים של תיקיהם הרפואיים של עצירים ואסירים במתקני שב"ס שהוא מייצג: כל התיעוד הרפואי, מכל סוג שהוא, שנרשם או הוכן בעניינו של כל מתלונן בכל אחד ממתקני הכליאה של הצבא והשב"ס – מתקני מעצר, חקירה ומאסר – שבהם הוחזק החל ביום מעצרו.
עדכונים
27.6.2010
עתירת המוקד להגנת הפרט להורות לשב"ס להעביר לידיו את תיקיהם הרפואיים של אסירים ואסירים-לשעבר המיוצגים על ידו: התיקים הרפואיים שהועברו למוקד לקויים וחסרים
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב