שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 3117/02 - המוקד להגנת הפרט נ' שר הביטחון עתירה
כתבי בי דין | 3117/02 | 13.4.2002
עתירת המוקד להגנת הפרט ובקשה לדיון דחוף בדרישה כי שר הביטחון יורה להפעיל את יחידת החילוץ המיוחדת של פיקוד העורף לחיפוש, איכון וחילוץ של אנשים שנקברו תחת ההריסות במחנה הפליטים ג'נין. העתירה הוגשה לאחר שהצבא הרס חלק ניכר מבתי המחנה באמצעות דחפורים וטילים שנורו ממסוקים, ובכך גרם ללכידתם של בני אדם חיים תחת ההריסות. המוקד פנה בדחיפות לצבא, בעקבות מידע שהגיע אליו, ודיווח על קריאות לעזרה מתוך הריסות הבתים. למרות שגורם הזמן הינו קריטי, וכל עיכוב עלול לעלות בחיי אדם, דרישת המוקד נפלה על אוזניים ערלות.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב