שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
ת"א 6574/00 - בקלה ואח' נ' מדינת ישראל הסכם פשרה
מסמכים אחרים | 6574/00 | 30.8.2004
הסכם פשרה בעל תוקף של פסק דין בתביעת נזיקין ונזקי גוף שהגיש המוקד להגנת הפרט בשמה של משפחה פלסטינית שכוחות הצבא ירו על רכבה ללא סיבה. כתוצאה מהירי הפילה אחת מבנות המשפחה את עוברה, ולרכב נגרם נזק. הפשרה, שהתקבלה מחוץ לכותלי בית המשפט, קובעת שהמדינה תשלם למשפחה פיצויים בסך 36,500 ₪.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב