שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
ת.א 12307/98 - אבו דיאב נ' מדינת ישראל פסק דין
פסיקה | 12307/98 | 25.10.2000
הסכם פשרה, שקיבל תוקף של פסק דין, בתביעת נזיקין שהגיש המוקד להגנת הפרט בשמה של פלסטינית מהכפר עין קיניא שכוחות הצבא הרסו את ביתה. הפשרה, בעקבות משא ומתן בין הצדדים מחוץ לכותלי בית המשפט, קובעת כי המדינה תשלם למתלוננת 72,900 ₪ כפיצוי על הריסת ביתה.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב