שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
ת.א 12307/98 - אבו דיאב נ' מדינת ישראל כתב תביעה
כתבי בי דין | 12307/98 | 12.7.1998
תביעת נזיקין שהגיש המוקד להגנת הפרט בשמה של פלסטינית מהכפר עין קיניא שביתה נהרס בידי כוחות הצבא. המוקד דורש מישראל לפצות את התובעת בסך 140,800 ₪ בגין הריסת ביתה. הצבא הרס את הבית בלי להודיע לתובעת דבר על הוצאת צו ההריסה, בלי לאפשר לה להשמיע את טענותיה, ובלי להותיר לה פנאי לפנות לערכאות. למרות קביעת יועמ"ש הגדה המערבית כי המתלוננת "זכאית לקבל פיצויים בגין הנזק שנגרם לה עקב ההריסה", עד יום הגשת התביעה התובעת לא פוצתה על נזקיה.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב