שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
תל"פ 40211-03-10 - מדינת ישראל נ' טארק החלטה
פסיקה | 40211-03-10 | 21.4.2010
החלטת ביהמ"ש המחוזי לשחרר עצור מעזה שהיה כלוא 11 חודש מתוקף חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים. צו הכליאה הוצא ערב שחרורו של האיש מהכלא לאחר ריצוי גזר דין באפיק הפלילי. ביהמ"ש קובע כי יש לשחרר את העצור, הכלוא למעלה משש שנים, כיוון שגם צו מעצר מכוח החוק "אינו יכול להימשך ללא סוף", וכיוון שמשך הזמן שחלף מהוצאת הצו מהווה שיקול רלוונטי ובעל משקל במסגרת הביקורת השיפוטית על נחיצות המשך המעצר. השופט מדגיש את הקושי שמעוררת החפיפה הקיימת בין ההליך הפלילי שבגינו ריצה האיש את מלוא העונש שהוטל עליו ובין ההליך המינהלי שננקט נגדו ערב שחרורו.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב