שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 5553/09 - הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל נ' שרות בתי הסוהר פסק דין
פסיקה | 5553/09 | 26.4.2010
פסק דין בעתירת הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל כנגד אופן השימוש באמצעי של כבילה במהלך חקירות השב"כ. ביהמ"ש דוחה את העתירה וקובע כי נוכח כלליותה אין הוא מוצא צורך להתערב במתן סעד קונקרטי. השופטים מתבססים בפסיקתם על תשובת המדינה הטוענת כי כל תלונה פרטנית נבדקת על ידי פרקליטות המדינה וכי מערכת הייעוץ המשפטי מקיימת ביקורת על חוקיות האמצעים. ביהמ"ש מניח כי הנהלים הקיימים בעניין זה "מביאים בחשבון את סוג האזיקים שמשתמשים בהם, שיש הקפדה על כך שלא ישמשו ללחץ ולא יכאיבו וכי ישיבת הנחקרים הכבולים לא תגרום להם נזק בריאותי".
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב