שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
נוהל טיפול בבקשת גורם חיצוני לעיין בחומר חקירה שנאסף ע"י מצ"ח
מסמכים אחרים | 4194/08 | 18.5.2010
נוהל "טיפול בבקשת גורם חיצוני לעיין בחומר חקירה שנאסף ע"י מצ"ח". בעקבות עתירת המוקד להגנת הפרט פרסם יועמ"ש מצ"ח נוהל הכולל הנחיות לאופן קבלת בקשות לחומר חקירה, שיקולים לבחינת העברת החומר, והליך העברתו לגורם המבקש. הנוהל קובע כי מצ"ח תפעל להשלים את ההליך לבחינת בקשות עד 75 יום מקבלתן, ואם הטיפול לא יסתיים כחלוף 90 יום ימסור ראש המדור לפיקוח חקירות לפונה את הסיבה לעיכוב. בקשות העומדות תחת סכנת התיישנות לצורך ביצוע הליך פלילי או אזרחי יטופלו "בהקדם האפשרי". עם זאת, הנוהל עדיין קובע כי כאשר תיק מצוי בהליך משפטי אחר יפסיק מצ"ח את הטיפול בבקשה.
עדכונים
10.8.2010
בעקבות עתירת המוקד להגנת הפרט: מצ"ח קבע נוהל לטיפול בבקשת גורם חיצוני לעיון בחומר חקירה
7.9.2011
המוקד להגנת הפרט וארגון יש דין לבג"ץ: נוהל טיפול בבקשה לעיין בחומר חקירה שנאסף על ידי מצ"ח פוגע בזכויות יסוד של הפלסטינים בשטחים הכבושים
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב