שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 1268/10 - מחמוד ואח' נ' מפקד כוחות הצבא בגדה המערבית עתירה למתן צו על תנאי ובקשה למתן צו ביניים
כתבי בי דין | 1268/10 | 16.2.2010
עתירת המוקד להגנת הפרט לבטל צו גירוש של פלסטיני מהגדה המערבית לירדן, ולשחררו ממעצר הנמשך כבר שנתיים וחצי בהמתנה לגירושו זה. העותרים טוענים כי המשך מעצרו של הפלסטיני, שעבר מירדן לגדה כילד עם הוריו ואף קיבל בה מעמד, וכן צו הגירוש שהוציא המפקד הצבאי בשטחים הכבושים, מהווים הפרות של חובות המפקד הצבאי על פי המשפט הישראלי והמשפט הבינלאומי ההומניטארי. העותרים מדגישים כי במשך תקופת המעצר לא נערכה ביקורת שיפוטית בעניינו של העותר, כנדרש בחוק, וכי אין להחזיקו עוד במעצר בהמתנה לגירושו לירדן, שתתנגד לחזרתו מאחר שאין לו בה כל מעמד חוקי.
עדכונים
12.4.2010
המוקד להגנת הפרט הביא לשחרורו של צעיר פלסטיני שהוחזק שנתיים וחצי במעצר מכוח צו גירוש לירדן: ישראל טוענת כי שהייתו של העותר בשטחים אינה חוקית, ורוצה לגרשו למקום אליו אין לו כל זיקה
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב