שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
תא (י-ם) 8811/04 - אבו סנינה ואח' נ' מדינת ישראל ואח' פסק דין
פסיקה | 8811/04 | 9.11.2009
פסק דין בו דוחה בית המשפט השלום בי-ם תביעת נזיקין שהגיש המוקד להגנת הפרט בשם פלסטינים שהצבא השתלט והחזיק בבתיהם עשרה ימים תוך גרימת נזק לרכוש וגניבת כסף ותכשיטים. ביהמ"ש קובע כי על אף שנפלו סתירות בטענות התובעים והחיילים כאחד הרי שיש להבחין בין הסתירות בדברי החיילים שלטענת ביהמ"ש לא היו מהותיות לעומת הסתירות בגרסאות התובעים שכן היו מהותיות. בנוסף קובע ביהמ"ש שלעניין הנזק שנגרם לרכוש התובעים נהנית המדינה מחסינות נגד תביעה מאחר ומדובר בפעולה מלחמתית. כמו כן מוצא ביהמ"ש לנכון להעיר למוקד על כך שהוא למעשה מסייע להגיש תביעות סרק שכאלו ומחייב את התובעים בהוצאות משפט
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב