שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
נוהל הטיפול בלוחמים בלתי חוקיים (לב"חים)
מסמכים אחרים | 26.1.2010
נוהל צבאי שהתקבל במוקד להגנת הפרט ובו הכללים שעל פיהם חייב הצבא לפעול כשהוא מבצע מעצרים מכוח חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים. על פי הנוהל יחול החוק אך ורק כאשר העצור נמצא בשטח ישראל, גם אם נתפס מחוצה לו. הטיפול בעצורים הנתפסים מחוץ לשטח ישראל ועד שיובאו אליו יוסדר על פי האמור במסגרת פקודת מבצע, או על פי תכנית פעולה אחרת. בנוסף מתייחס הנוהל לבעלי סמכויות המעצר, לשימוע ולביקורת השיפוטית שיש לערוך לעצורים, למקום החזקתם וכליאתם, ולתנאי שחרורם ואופן השחרור.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב