שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 9733/03 - המוקד להגנת הפרט נ' מדינת ישראל תשובת הפרקליטות לפניית המוקד
מסמכים אחרים | 9733/03 | 20.1.2009
תשובת המשנה לפרקליט המדינה למוקד להגנת הפרט בעניין מתקן הכליאה הסודי. לדברי הפרקליט, אין עצורים במתקן הכליאה הסודי.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב