שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
דוח בנושא מעצרים מנהליים - תגובת משרד המשפטים
מסמכים אחרים | 8.9.2009
תגובת המחלקה לזכויות אדם וקשרי חוץ במשרד המשפטים לדו"ח המוקד להגנת הפרט וארגון בצלם על מעצרם המינהלי של פלסטינים וחוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב