שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 9961/03, 639/04 - המוקד להגנת הפרט ואח' נ' ממשלת ישראל ואח' הודעה מעדכנת משלימה מטעם המדינה
כתבי בי דין | 9961/03 | 30.7.2009
הודעה מעדכנת משלימה מטעם המדינה בעתירות המוקד להגנת הפרט והאגודה לזכויות האזרח בישראל נגד משטר ההיתרים שהנהיגה ישראל ב"מרחב התפר". ההודעה מציגה נתונים בנוגע לבקשות לקבל היתרים שונים לשם כניסה ל"מרחב התפר" בשנים 2009-2007. להודעה מצורף קובץ פקודות הקבע שהוציא הצבא, המעגן את הכללים הנוגעים למגורים, כניסה ושהייה בשטחי "מרחב התפר", לרבות כל הנוגע לקבלת תעודות והיתרים.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב