שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 9961/03 - המוקד להגנת הפרט ואח' נ' ממשלת ישראל ואח' תגובת המוקד
כתבי בי דין | 9961/03 | 1.11.2009
תגובת המוקד להגנת הפרט לעדכון שהגישה המדינה לביהמ"ש במסגרת עתירות המוקד והאגודה לזכויות האזרח נגד משטר ההיתרים שהנהיגה ישראל ב"מרחב התפר". בתגובתו קובע המוקד שמדובר במשטר אפרטהייד, היוצר אפליה על בסיס מפתח לאומי בין ישראלים ותיירים, שעליהם לא חלה ההכרזה בדבר סגירת "מרחב התפר" והם חופשיים לנוע בתוכו, ובין פלסטינים, שעליהם חלה ההכרזה, והם תלויים בהיתרים שונים כדי להיכנס למרחב ולצאת ממנו. לא זו בלבד שמשטר זה מהווה הפרה בוטה של הוראות המשפט הבינלאומי ההומניטארי ומשפט זכויות האדם, שישראל התחייבה לכבדן, אלא הוא אף מתאים להגדרת פשע האפרטהייד, שעל פי המשפט הבינלאומי הפלילי הוא פשע נגד האנושות.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב