שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
צו בדבר הוראות ביטחון [נוסח משולב] (יהודה והשומרון) (מס' 1651), התש"ע - 2009
חקיקה | 19.11.2009
צו משולב בדבר הוראות ביטחון, שייכנס לתוקף ביום 2.5.2010, ובו כל הצווים הפליליים-ביטחוניים המרכזיים התקפים בגדה המערבית. הצו מהווה, להלכה ולמעשה, אסופה של כל ההסדרים החקיקתיים, לרבות התיקונים והעריכות, תיקוני הניסוחים וההבהרות, שנוספו במשך שנים, והוא אמור לשמש כעין קודקס משפטי לעניין התחיקה הביטחונית-פלילית החלה בגדה המערבית.
עדכונים
17.10.2010
על פי החלטה מינהלית וללא הרשעה בדין: שבעה פלסטינים, ילידי ירדן, המתגוררים בגדה המערבית, עצורים בבתי כלא בישראל שנים ארוכות לאחר שסיימו לרצות את עונשיהם
20.12.2017
בעקבות עתירת המוקד לבג"ץ: בוטל צו גירוש לעזה שהוּצא לצעיר פלסטיני המתגורר בגדה מינקות
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב