שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 2150/07 אבו צפייה, ראש מועצת הכפר בית סירא נ' שר הביטחון פסק דין
פסיקה | 2150/07 | 29.12.2009
פסק דין בעתירת האגודה לזכויות האזרח ותושבי הכפרים הסמוכים לכביש 443, להורות לצבא לאפשר תנועה חופשית של פלסטינים בכביש 443. העתירה התקבלה. השופטים קובעים כי הוראת המפקד הצבאי לאסור לחלוטין תנועת פלסטינים בכביש 443 "אינה עולה בקנה אחד עם כללי המשפט הבינלאומי שעניינם תפיסה לוחמתית", וכי יש לבטלה בשל חוסר סמכות והיעדר מידתיות.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב