שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
מעצר ממושך ללא ביקורת שיפוטית: העצור ______ זידאת, ת"ז ______
מסמכים אחרים | 7.1.2010
תלונה ששלח המוקד להגנת הפרט ליועמ"ש הצבא בעניינו של פלסטיני מהגדה שנתפס ללא היתר בשטחי ישראל ומיועד בשל כך לגירוש לירדן. העותר נמצא למעלה משנה וחצי במעצר, ללא כל ביקורת שיפוטית, ומצב בריאותו הולך ומידרדר. במכתב מדגיש המוקד כי לא ייתכן שהעצור, שחי בגדה מאז היותו בן עשר ואף היה שרוי בעיצומו של הליך לאיחוד משפחות כאשר נעצר, יוחזק במעצר לתקופה כה ארוכה בהמתנה לגירושו לירדן, שם אין לו מעמד כלל ועיקר, מבלי שמישהו מיקיריו יוכל לבקרו וללא כל ביקורת שיפוטית בעניינו. המוקד מזהיר כי אם העותר לא ישוחרר לאלתר הוא יעתור בעניינו לבג"ץ. 
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב