שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
עת"ם 1792/09 - ח'אלד ואח' נ' מפקד כוחות הצבא בגדה המערבית עתירה מנהלית
כתבי בי דין | 1792/09 | 22.10.2009
עתירת המוקד להגנת הפרט לאפשר לפלסטיני מנוע כניסה לישראל לבקר את בנו הכלוא שם, שאותו לא ראה זה קרוב לשנה. אף שהאב מעולם לא נעצר או נחקר בידי כוחות הביטחון, מסרב המשיב לאפשר את כניסתו לישראל לבקר את בנו, בטענה כי הוא פעיל טרור. העותרים טוענים כי הסירוב מהווה הפרה בוטה של הזכות לחיי משפחה וזכויות אחרות המוקנות לאסיר ולבני משפחתו במשפט הבינלאומי ההומניטארי ובמשפט הישראלי.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב