שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
עת"ם 1841/09 - אמטיר ואח' נ' מפקד כוחות הצבא בגדה המערבית עתירה מינהלית
כתבי בי דין | 1841/09 | 5.11.2009
עתירת המוקד להגנת הפרט לאפשר לאב מנוע כניסה לישראל לבקר את בניו הכלואים שם. בקשה ששלח המוקד ליועמ"ש הצבא בעניין נותרה ללא מענה מהותי. בין השאר טוען המוקד כי, מעבר להפרת חובתו כרשות מינהלית להשיב לבקשה בתוך זמן סביר, פוגע המשיב קשות, במנעו את הביקורים, בזכויות היסוד של האסירים ובני משפחותיהם להורות ולחיי משפחה, המעוגנות היטב במשפט הישראלי ובמשפט הבינלאומי ההומניטארי.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב