שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 7582/08 - שתיוי נ' המפקד הצבאי לאזור הגדה המערבית התנהלות פסולה מצד גורמי הביטחון
מסמכים אחרים | 7582/08 | 21.12.2009
במכתב לפרקליטות המדינה מתלונן המוקד להגנת הפרט על הטרדה קשה של פלסטיני המתגורר בגדה המערבית, המבקש לצאת לירדן בדרכו למלזיה ללימודי דוקטוראט. המוקד, שעתר לפני כשנה בעניינו של הסטודנט, לאחר שיציאתו נמנעה, מתלונן על כך שבניגוד להודעת המדינה במסגרת העתירה, כי מניעת היציאה תוסר אם במשך שנה לא יתוסף מידע חדש בעניינו של העותר, מקבל זה לאחרונה איומים בטלפון שאם לא ישתף פעולה עם שב"כ תיאסר יציאתו לחו"ל. המוקד דורש ששיטה זו של הטרדה ואיומים כדי להניע אדם לשתף פעולה עם הכובש, שיש בה הפרה של המשפט הבינלאומי ההומניטארי, תיפסק, ושמניעת יציאתו של העותר תוסר לאלתר.
עדכונים
18.1.2010
המוקד להגנת הפרט פנה לפרקליטות המדינה במחאה חריפה על התנהלות השב"כ, הנוקט בהטרדות ואיומים כלפי פלסטינים המבקשים לצאת ללימודים בחו"ל: הפעלת לחץ על אוכלוסייה מוגנת לשתף פעולה מהווה הפרה בוטה של המשפט הבינלאומי ההומניטארי
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב