שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
Secret Evidence and the Due Process of Terrorist Detention
מאמרים | 19.11.2009
מאמר הסוקר את אופני ההתמודדות של דמוקרטיות שונות עם הקושי המשותף הכרוך בהוכחת חשדות כנגד חשודים בטרור בד בבד עם הצגתם במהלך שימוע: בעוד שהליך ההוכחה מחייב ממשלות להגן על מידע מודיעיני רגיש, ההימנעות מחשיפת ראיות בפני חשודים פוגעת לכאורה בהגינות ההליך המשפטי. סקירה זו ממחישה שהמודלים שמאמצות דמוקרטיות החולקות יסודות משפטיים משותפים מבטאים השקפות שונות ביחס לזכות להליך משפטי הוגן, וכן שיעילותם של מודלים אלה תלויה במבנה המערכת המשפטית המיוחדת של כל מדינה.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב