שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
תגובת האגודה לזכויות האזרח העותרת בבג"ץ 639/04 להודעות המעדכנות מטעם המדינה
כתבי בי דין | 639/04 | 15.10.2009
תגובת האגודה לזכויות האזרח לעדכוני המדינה שהוגשו לביהמ"ש במסגרת התנהלות עתירות המוקד להגנת הפרט והאגודה נגד משטר ההיתרים שמנהיגה ישראל ב"מרחב התפר". האגודה סותרת את טענת המדינה שמשטר ההיתרים אינו מכוון ליצירת אפליה בין ישראלים ותיירים, שעליהם לא חלה ההכרזה בדבר סגירת "מרחב התפר" והם חופשיים לנוע בתוכו, ובין פלסטינים, שעליהם חלה ההכרזה, וכן את טענתה כי היא פועלת באופן קבוע לשיפור חיי התושבים המוגנים. מנתונים שמציגה האגודה עולה תמונה קשה, המראה שמשנה לשנה מצמצמת המדינה את מספר ההיתרים הניתנים לפלסטינים, ואף מרחיבה את משטר ההיתרים לשטחים חדשים. מדובר אפוא בהפרה בוטה של הוראות המשפט הבינלאומי ההומניטארי ומשפט זכויות האדם.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב