שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 9717/03 - נעלה נ' מועצת התכנון העליונה באזור יהודה ושומרון פסק דין
פסיקה | 9717/03 | 14.6.2004
פסק דין בעתירות שתי התנחלויות למנוע הקמת מחצבה בקרבת היישובים. העתירות נדחו. ביהמ"ש קובע כי "רשות מינהלית אינה כפופה, לעניין החלטותיה שלה, לכללי הסופיות ומעשה-בית-דין. מטבע הדברים ששינוי נתונים או נסיבות יכול להביא, ולעתים חייב להביא, לשינויה של החלטה מינהלית".
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב