שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
Joint Palestinian, Israeli and International NGO written statement to the UN Human Rights Council during its Seventh Regular Session
מסמכים אחרים | 3.3.2008
בקשת ארגוני זכויות אדם ישראליים, פלסטיניים ובינלאומיים מן המועצה לזכויות אדם של האו"ם שתדון בהשלכות פסק הדין בעתירה בעניין הספקת הדלק והחשמל לרצועת עזה. בפסק בדין החליט בית המשפט כי לישראל אין עוד שליטה אפקטיבית ברצועה, ובכך איבדו תושבי הרצועה למעשה את מעמדם כמוגנים לפי אמנות ג'נבה. הארגונים גם קוראים למועצה להכריז כי בית המשפט העליון אינו ממלא את תפקידו כגוף שיפוטי אובייקטיבי שביכולתו לבקר את המהלכים הבלתי חוקיים שנוקטת ישראל בשטחים הכבושים.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב