שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 9169/07 - טקאטקה ואח' נ' מפקד כוחות הצבא בגדה המערבית ואח' פסיקה בעתירה
פסיקה | 9169/07 | 14.12.2008
בעקבות עתירת המוקד להגנת הפרט נגד הצבא, שופרו תנאי הכליאה וקוצר משך זמן ההחזקה של עצורים במתקני מעצר זמניים שבאחריות הצבא. עו"ד מטעם המוקד שביקרה במתקן הכליאה בעציון נוכחה לדעת כי נבנה מתקן מעצר חדש. כמו כן התחייב הצבא להגביל את משך החזקת עצירים במתקנים ל-21 יום. לאור התפתחויות אלה החליט ביהמ"ש למחוק את העתירה. בפסק הדין דוחק ביהמ"ש בצבא לצמצם את תקופת המעצר במתקנים לפחות מ-21 יום, ומזכיר לו את התחייבותו לזרז את ביקורי משפחות העצורים לכשיועברו למתקני כליאה של השב"ס.
עדכונים
28.11.2007
עתירת המוקד להגנת הפרט נגד הצבא, הכולא עצורים במתקני המעצר שבאחריותו למשך תקופות ארוכות, ובתנאים לא ראויים: בעתירה דורש המוקד מהצבא לפרסם נוהל ברור אודות משך הזמן המקסימאלי בו ניתן להחזיק עצורים במתקני המעצר הזמניים שבאחריותו, תוך הפרת הדין הישראלי והבינלאומי בנוגע לתנאי כליאתם של עצורים
29.11.2007
בדיון שנערך ביום 29.11.07 מבקר ביהמ"ש את התנהלות המדינה והצבא בכל הנוגע להחזקת עצורים במתקני כליאה בגדה המערבית: בעתירה דרש המוקד להגנת הפרט לפרסם נוהל ברור בנוגע למשך הזמן בו ניתן להחזיק עצורים במתקני כליאה זמניים, ולהורות לצבא לספק לעצורים תנאי כליאה העולים בקנה אחד עם הדין הבינלאומי
7.4.2008
בהתאם לבקשת ביהמ"ש, במסגרת בג"ץ 9169/07, מגיש המוקד להגנת הפרט הודעה מעדכנת בדבר תנאי הכליאה ומשך האחזקה של עצורים במתקני המעצר הזמניים של הצבא: בעדכון מדגיש המוקד כי יש לשפר באופן ניכר את תנאי המעצר במתקני המעצר הזמניים וכי מן הראוי שהמדינה תתחייב להעביר עצורים ממתקני המעצר הזמניים בתוך פרק זמן שלא יעלה על שמונה ימים בלבד
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב