שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 9169/07 - טקאטקה ואח' נ' מפקד כוחות הצבא בגדה המערבית ואח' הודעה מעדכנת מטעם העותרים
כתבי בי דין | 9169/07 | 9.3.2008
הודעה מעדכנת מטעם המוקד להגנת הפרט בהמשך לעתירה בדבר תנאי הכליאה ומשך האחזקה של עצורים במתקני המעצר הזמניים של הצבא. בעדכון מדגיש המוקד כי יש לשפר באופן ניכר את תנאי המעצר במתקנים הזמניים, וכי ראוי שהמדינה תתחייב להעביר עצורים למתקני קבע בתוך שמונה ימים ממעצרם, ולא בתוך 21 יום כהתחייבותה בתגובתה.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב