שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 10022/07 - אלעיש ואח' נ' נציב שירות בתי הסוהר ואח' עתירת עצירים למתן צו-על-תנאי ולמתן צו ביניים
כתבי בי דין | 10022/07 | 1.12.2007
עתירת הוועד הציבורי נגד עינויים ורופאים לזכויות אדם בעניין תנאי הכליאה הקשים השוררים בתאי ההמתנה ליד בתי המשפט הצבאיים במחנות עופר וסאלם. לטענת העותרים, הם סובלים מצפיפות, מחוסר אוורור, מחום קשה בקיץ ומקור בחורף. כן נמנעת מהם גישה לשירותים במהלך כל שעות היממה, והארוחות המוגשות להם אינן הולמות את צורכיהם הפיזיים.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב